Mua 25kg gạo hết 200 000 đồng.Hỏi nếu mua mỗi kg goạ giảm giá 20 000 đồng.Thì với số tiền 34 200 đồng,sẽ mua được bao nhiêu k

Mua 25kg gạo hết 200 000 đồng.Hỏi nếu mua mỗi kg goạ giảm giá 20 000 đồng.Thì với số tiền 34 200 đồng,sẽ mua được bao nhiêu kg gạo?

1 bình luận về “Mua 25kg gạo hết 200 000 đồng.Hỏi nếu mua mỗi kg goạ giảm giá 20 000 đồng.Thì với số tiền 34 200 đồng,sẽ mua được bao nhiêu k”

 1. Giải đáp:
                               Bài giải
     Một ki-lô-gam gạo sau khi giảm có số tiền là : 
              200 000 : 25 – 20 = 7980 ( đồng ) 
     Số ki-lô-gam gạo mua được khi có 34 200 đồng là :
              34 200 : 7980 = 4,28 (kg)
                    Đáp số : 4,28 kg gạo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       Bước 1 : Tìm 1 kg gạo sau khi giảm có số tiền là bao nhiêu ?
        Bước 2 : Tìm Khi có 34 200 đồng thì mua được bao nhiêu kg gạo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới