nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào

nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào

2 bình luận về “nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào”

 1. Nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện lần lược từ ngoặc () đầu tiên rồi đến [] xong mới đến {}

  Trả lời
 2. Thazi
  – Nếu phép tính có chứa các dấu ngoặc ();[];{} thì ta thực hiện theo thứ tự tròn-vuông-nhọn tức là ngoặc tròn trước, đến ngoặc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn
  vd:2xx{12+34-[2xx(5+7)]}
  =2xx{12+34-[2xx12]}
  =2xx{12+34-24}
  =2xx22
  =44

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới