nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào

nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào

2 bình luận về “nếu phép tính có chứa dấu ngoặc ( );[ ];{ } thì ta thực hiện như thế nào”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu trong phép tính có chứ ( );[ ];{ } thì ta sẽ thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong các dấu ngoặc vuông'[ ], cuối cùng thực hiện các phép tính trong dấu trong ngoặc nhọn'{ }
  ta có viết tắt như sau: ( )→[ ]→{ }
  ——————————–
  VD: {15+2.[8-(5-3)]}:9
  ={15+2.[8-2]}:9
  ={15+2.6}:9
  ={15+12}:9
  =27:9
  =3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới