Nếu tung đồng xu 30 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?

Nếu tung đồng xu 30 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?

2 bình luận về “Nếu tung đồng xu 30 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?”

 1. Giải đáp:
   50/100%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng:
  100:(30-15)=50%
  Đáp số:50%
  cho xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới