Người ta cần xây tường rào cho khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m. Mỗi mét tới tường rào tốn 120 nghìn

Người ta cần xây tường rào cho khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng
10 m. Mỗi mét tới tường rào tốn 120 nghìn đồng. Vậy số tiền để xây tường rào là bao nhiêu ?
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 15m. Ở giữa khu vườn ta
xây một bồn hoa hình vuông có cạnh 5m. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn .

2 bình luận về “Người ta cần xây tường rào cho khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m. Mỗi mét tới tường rào tốn 120 nghìn”

 1. Câu 1:
  Chu vi là :
  (10 + 15 ) . 2 = 50 m
  Số tiền là :
  120 000 . 50 =6000000 đồng 
  Đ/s …
  Câu 2
  Diện tích khu vườn là :
  25 .15 =375 m2
  Diện tích bồn là :
  5 . 5 = 25 m2
  Diện tích còn lại là :
  375 – 25 = 350 m2
  Đ/s 350 m2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Chu vi của khu vườn là:
  (15+10) . 2= 50 (m)
  Số tiền để xây tường rào là:
  50 . 120 000= 6 000 000 (đồng)
  Đáp số: 6 000 000 đồng
  2. Diện tích khu vườn là:
  25 . 15= 375 (m2)
  Diện tích bồn hoa là:
  5 . 5= 25 (m2)
  Diện tích còn lại là:
  375-25=350 (m2)
  Đáp số: 350 m2
  Cho xin hay nhất ạ
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới