Nhà bác Hùng có một thửa ruộng hình chữ nhật dùng để trồng rau sạch.Biết chiều rộng của thửa ruộng bằng 5m,chiều dài gấp đôi

Nhà bác Hùng có một thửa ruộng hình chữ nhật dùng để trồng rau sạch.Biết chiều rộng của thửa ruộng bằng 5m,chiều dài gấp đôi chiều rộng.Cứ mỗi m2 đất,bác trồng hết 15000 đồng rau giống.Hỏi bác Hùng phải trả tất cả bao nhiêu tiền để mua rau giống?

2 bình luận về “Nhà bác Hùng có một thửa ruộng hình chữ nhật dùng để trồng rau sạch.Biết chiều rộng của thửa ruộng bằng 5m,chiều dài gấp đôi”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là :
    5 xx 2 = 10 (m)  
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :
    10 xx5  = 50 (m^2)   
  Bác Hùng phải trả số tiền là :
    50 xx 15000 = 750000   (đồng)
  Đáp số :   750000   đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới