Nhân dịp 1/6, công viên nước giảm giá vé 40%. Hai anh em Đức được bố mẹ cho đi chơi công viên mua 2 vé với số tiền phải trả l

Nhân dịp 1/6, công viên nước giảm giá vé 40%. Hai anh em Đức được bố mẹ cho đi chơi công viên mua 2 vé với số tiền phải trả là 160 nghìn đồng. Tính xem giá vé khi chưa giảm giá là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới