Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lớp 6A đã mua 90 bông hoa hồng, 40 bông hoa cúc để kết thành những bó hoa tặng c

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lớp 6A đã mua 90 bông hoa hồng, 40 bông hoa cúc để kết thành những bó hoa tặng các thầy các cô sao cho số hoa hồng và số hoa cúc trong từng bó đều bằng nhau. Hỏi số bó hoa nhiều nhất có thể kết được là bao nhiêu? Khi đó mỗi bó hoa có bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

1 bình luận về “Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lớp 6A đã mua 90 bông hoa hồng, 40 bông hoa cúc để kết thành những bó hoa tặng c”

 1. – Gọi số bó hoa nhiều nhất có thể kết là x(x thuộc N*)
  – Vì 90 chia hết cho x; 40 chia hết cho x và x nhiều nhất nên x thuộc ƯCLN(90;40)
  90 = 2.3^2.5
  40 = 2^3.5
  => ƯCLN(90;40) = 2.5 = 10
  Vậy x = 10
  Vậy có thể kết thành 10 bó hoa
  Số hoa hồng mỗi bó có là:
  90:10 = 9(hoa hồng)
  Số hoa cúc mỗi bó có là:
  40:10 = 4(hoa cúc)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới