nhệt độ ban ngày ở taeca là 2 độ c nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiệt độ ban ngày 10 đôc hỏi nhiệt độ ban đêm

nhệt độ ban ngày ở taeca là 2 độ c nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiệt độ ban ngày 10 đôc hỏi nhiệt độ ban đêmViết một bình luận

Câu hỏi mới