nhiệt độ ban ngày ở mãco là 2 độ c nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiệt độ ban ngày 10 độ c . hỏi nhiệt độ ban đêm

nhiệt độ ban ngày ở mãco là 2 độ c nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiệt độ ban ngày 10 độ c . hỏi nhiệt độ ban đêmViết một bình luận

Câu hỏi mới