nhiệt độ ban ngày ở macxxo là 2 độ nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày 10 độ c hỏi nhiệt độ ban đêm

nhiệt độ ban ngày ở macxxo là 2 độ nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày 10 độ c hỏi nhiệt độ ban đêmViết một bình luận

Câu hỏi mới