Nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang lúc 6 giờ sáng là 11 độ C , lúc 11 giờ trưa tăng thêm 7 độ so với buổi sáng , lúc 18 giờ tối

Nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang lúc 6 giờ sáng là 11 độ C , lúc 11 giờ trưa tăng thêm 7 độ so với buổi sáng , lúc 18 giờ tối lại giảm 5 độ C so với buổi trưa . Hỏi nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang vào thời điểm 18 giờ tối là bao nhiêu độ C ?

2 bình luận về “Nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang lúc 6 giờ sáng là 11 độ C , lúc 11 giờ trưa tăng thêm 7 độ so với buổi sáng , lúc 18 giờ tối”

 1. Giải đáp: 13 độ C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lúc 11 giờ trưa, nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang là: 
  11+7=18 (độ)
  Vậy vào thời điểm 18 giờ tối, nhiệt độ tại thành phố Bắc Giang là: 
  18-5=13 (độ)
  Đáp số: 13 độ C

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   giải
  Nhiệt độ Bắc Giang lúc 18 giờ tối là 
  11+7-5=13(độ C)
  Vậy 18 tối ở Bắc Giang là 13 độ C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới