những hình dưới đây , hình nào có tâm đối xứng a :tam giác đều b :cánh quạt c :cánh diều d :trái tim

những hình dưới đây , hình nào có tâm đối xứng
a :tam giác đều
b :cánh quạt
c :cánh diều
d :trái tim

2 bình luận về “những hình dưới đây , hình nào có tâm đối xứng a :tam giác đều b :cánh quạt c :cánh diều d :trái tim”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới