0,25 của -30 Phân số bằng với phân số 9/4 A .18/4. B.-18/8. C.18/8. D.27/12 Cầ

0,25 của -30

Phân số bằng với phân số 9/4

A .18/4. B.-18/8. C.18/8. D.27/12

Cần gấp

2 bình luận về “0,25 của -30 Phân số bằng với phân số 9/4 A .18/4. B.-18/8. C.18/8. D.27/12 Cầ”

Viết một bình luận