x+0,4=-3/4 Nhanh nhâ

x+0,4=-3/4

Nhanh nhâ

2 bình luận về “x+0,4=-3/4 Nhanh nhâ”

 1. Giải đáp:
   x=-23/20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x+0,4=-3/4
  =>x=(-3/4)-0,4
  =>x=(-3/4)-2/5
  =>x=-15/20-8/20
  =>x=-23/20
  Vậy x=-23/20

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới