1 Rút gọn phân số a, 2^3×3^4/2^2×3^3×6 b,2022×5-2022/3-1014 Giúp iem với ạ

1 Rút gọn phân số

a, 2^3×3^4/2^2×3^3×6

b,2022×5-2022/3-1014

Giúp iem với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới