11x-7x+x=325 Cái đề trên️ Mn giúp mik với C.ơn

11x-7x+x=325

Cái đề trên️

Mn giúp mik với C.ơn

2 bình luận về “11x-7x+x=325 Cái đề trên️ Mn giúp mik với C.ơn”

 1. Giải đáp:x=65
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   11x-7x+x=325
   4x+x       =325
  5x            =325
  x              =325:5
  x              =65
  Vậy x=65

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  11x – 7x + x = 325  
    => (11-7+1)x=325  
    => 5x = 325  
    => x = 325 : 5  
    => x=  65   
  Vậy   x = 65   
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới