12+3{90:[39-(2³-5) ²]}

12+3{90:[39-(2³-5) ²]}

2 bình luận về “12+3{90:[39-(2³-5) ²]}”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới