123. 456+456.321-256.44

123. 456+456.321-256.44

2 bình luận về “123. 456+456.321-256.44”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa: 123 . 456 + 456 . 321 – 256 . 444
  = 456 . (123+321)-256 . 444
  = 456 . 444 – 256 . 444
  = 444 .  (456-256)
  = 444 . 200
  = 88800
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới