1Tìm 3/4 của -12 kết quả là 2 tìm x biết 3/7 của x có bằng 18 3 biết 2/5 quả bí ngô nặng 10kg hỏi nguyên quả b

1Tìm 3/4 của -12 kết quả là

2 tìm x biết 3/7 của x có bằng 18

3 biết 2/5 quả bí ngô nặng 10kg hỏi nguyên quả bí ngô nặng mấy kg?Viết một bình luận

Câu hỏi mới