2²×2³-3³÷3²+1993. Giúp em với ạ em đang cần gấp

2²×2³-3³÷3²+1993. Giúp em với ạ em đang cần gấp

2 bình luận về “2²×2³-3³÷3²+1993. Giúp em với ạ em đang cần gấp”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $2^2 . 2^3 – 3^3 : 3^2 + 1993$
  $=2^5 – 3^1 + 1993$
  $=32 – 3 + 1993$
  $=29 + 1993$
  $=2022$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới