(3+24×3):3 Tính,giúp ạ

(3+24×3):3

Tính,giúp ạ

2 bình luận về “(3+24×3):3 Tính,giúp ạ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3^6 + 24 xx 3^5 ):3^4
  = [3^5 .(3+24)] . 1/(3^4)
  = (3^5 .27) . 1/(3^4)
  = 3^5 . 27 . 1/(3^4)
  = 3^5 . 1/(3^4) . 27
  = 3 . 27
  = 81
  #Sói

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới