3/4 và 11/-5 so sánh ạ sos

3/4 và 11/-5 so sánh ạ sos

2 bình luận về “3/4 và 11/-5 so sánh ạ sos”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : MSC = 20
  ⇒ 3/4 = (3×5)/(4×5) = 15/20
        11/-5 = (-11)/5 = (-11×4)/(5×4) = -44/20
  Mà : 15 > -44
  ⇒ 15/20 > (-44)/20 hoặc 3/4 > 11/-5
  color{purple}{#Ken}

  Trả lời

Viết một bình luận