4.48 Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày.Nếu trung bình 1 năm có 365 1/4ngày ,hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗ

4.48

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày.Nếu trung bình 1 năm có 365 1/4ngày ,hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới