4/5.(2x-1)-1/3.(4-x)=-2,5

4/5.(2x-1)-1/3.(4-x)=-2,5

2 bình luận về “4/5.(2x-1)-1/3.(4-x)=-2,5”

Viết một bình luận