4567+(1234-4567)-4 (3567-214)-3567

4567+(1234-4567)-4

(3567-214)-3567

2 bình luận về “4567+(1234-4567)-4 (3567-214)-3567”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4567+(1234-4567)-4  
  = 4567 + 1234 – 4567 – 4
  = ( 4567 -4567 ) + ( 1234-4)
  = 0 + 1230
  = 1230
  ___________________________________
  ( 3567 – 214 ) – 3567
  = 3567 – 214 – 3567
  = ( 3567 – 3567 ) – 214
  = 0 -214
  = -214
  color[pink][#Taki]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới