X/5 =x+2/7 Giúp đi mn

X/5 =x+2/7

Giúp đi mnViết một bình luận