X/5 = X+2/7 Giúp với.

X/5 = X+2/7

Giúp với.

2 bình luận về “X/5 = X+2/7 Giúp với.”

Viết một bình luận