(6n+10) chia hết cho (3n+1) n thuộc N

(6n+10) chia hết cho (3n+1) n thuộc NViết một bình luận

Câu hỏi mới