8(x-2002)²+y²=25 Giúp em ạ

8(x-2002)²+y²=25

Giúp em ạViết một bình luận

Câu hỏi mới