A)1+2+3+4…+100+(-1)+(-2)+…(-100)

A)1+2+3+4…+100+(-1)+(-2)+…(-100)

1 bình luận về “A)1+2+3+4…+100+(-1)+(-2)+…(-100)”

 1. Giải đáp:
   0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1+2+3+4…+100+(-1)+(-2)+…(-100)
  =[1+(-1)]+[2+(-2)]+….[100+(-100)] (cộng với số đối)
  =0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới