a) ( – 26 ) – 11 + 2 = x – 1 b) 27 + ( – 15 ) = x + 45

a) ( – 26 ) – 11 + 2 = x – 1

b) 27 + ( – 15 ) = x + 45

2 bình luận về “a) ( – 26 ) – 11 + 2 = x – 1 b) 27 + ( – 15 ) = x + 45”

 1. a) (-26) – 11 + 2 = x-1
  -26-11+2 = x-1
  -37+2 = x-1
  -35 = x-1
  x = -35+1
  x = -34
  Vậy x = -34
  ———————————–
  b) 27 + (-15) = x+45
  27-15 = x+45
  12 = x + 45
  x = 12 – 45
  x = -33
  Vậy x = -33 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (-26)-11+2=x-1
  -35-x=-1
  -x=-1+35
  -x=34
  x=-34
  Vậy x=-34
  b)
  27+(-15)=x+45
  27-15=x+45
  12-x=45
  x=12-45
  x=-33
  Vậy x=-33
  $#<33$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới