a) Cho số nguyên x thoả mãn 11-2x=23. Tìm số liền trước của x. Mong mọi người giải chi tiết cho em nhé em th

a) Cho số nguyên x thoả mãn 11-2x=23. Tìm số liền trước của x.

Mong mọi người giải chi tiết cho em nhé em thank ạ.

1 bình luận về “a) Cho số nguyên x thoả mãn 11-2x=23. Tìm số liền trước của x. Mong mọi người giải chi tiết cho em nhé em th”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới