Ai có thể chỉ em dạng tìm x phân số ko ạ?

Ai có thể chỉ em dạng tìm x phân số ko ạ?Viết một bình luận