B3:Cho điểm H thuộc tia Cx (CH=2cm) .Lấy K thuộc tia Cx sao cho CK=5cm A)tính HK B)

B3:Cho điểm H thuộc tia Cx (CH=2cm) .Lấy K thuộc tia

Cx sao cho CK=5cm

A)tính HK

B)Chỉ ra các tia gốc K

C)Vẽ CM là tia đối của CK,sao cho CM=2cm.Tính HM.

Giúp mik nhanh đi ạ Mik đang cần gấp áViết một bình luận

Câu hỏi mới