bài 2/ Tìm số nguyên x, biết b/ x-2/6 =2/3

bài 2/ Tìm số nguyên x, biết

b/

x-2/6 =2/3

2 bình luận về “bài 2/ Tìm số nguyên x, biết b/ x-2/6 =2/3”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới