bai 4. để ủng hộ cho HS nghèo, khối 6 một trường THCS đã tặng một số quyển vở. nếu chia mỗi số quyển vớ vào mỗi túi có 5qu

bai 4. để ủng hộ cho HS nghèo, khối 6 một trường THCS đã tặng một số quyển vở. nếu chia mỗi số quyển vớ vào mỗi túi có 5quyen ,6 quyển hoặc 8 quyển thì đều vừa đủ.Tinh số quyển vở mà khối 6 đã quyên tặng. Biết rằng số vở quyen tăng nhiều hơn 180 quyển và ít hơn 280 quyển .

2 bình luận về “bai 4. để ủng hộ cho HS nghèo, khối 6 một trường THCS đã tặng một số quyển vở. nếu chia mỗi số quyển vớ vào mỗi túi có 5qu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới