Bài 5. Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau : một sản phẩm tốt được thưởng 50000 đồng, một sản phẩm có

Bài 5. Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau : một sản phẩm tốt được thưởng 50000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40000 đồng

. Trong tháng 11 năm 2021 chị Hoa làm được 20 sand phẩm tốt và 4 sản phẩm có lỗi. Hỏi tháng 11 năm 2021 Chị Hoa nhận được bao nhiêu tiền thưởng?

2 bình luận về “Bài 5. Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau : một sản phẩm tốt được thưởng 50000 đồng, một sản phẩm có”

 1. Số tiền chị Hoa được thưởng là:
  20 . 50000 = 1000000 (đồng)
  Số tiền chị Hoa bị phạt là:
  4 . 40000 = 160000 (đồng)
  Chị Hoa nhận được:
  1000000 – 160000 = 840000 (đồng)
  Đáp số: 840000 đồng

  Trả lời
 2. Số tiền chi Hoa được thưởng sau khi làm 20 sản phẩm tốt là : 50000 . 20 =1000000 ( đồng )
  Số tiền chị Hoa bị phạt sau khi làm 4 sản phẩm có lỗi là : 40000 . 4 = 160000 ( đồng )
  Tháng 11 năm 2021, chị Hoa được thưởng số tiền là : 1000000 – 160000 = 840000 ( đồng )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới