Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rônhj bằng 8m và điện tích bằng 160m2 a) tính chu vì mảnh vườn hình

Bài 6:

Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rônhj bằng 8m và điện tích bằng 160m2

a) tính chu vì mảnh vườn hình chữ nhật đó?

b) người ta dự định trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây,khoảng cách giữa hai cây là 4m.tính số cây cần để trồng?

2 bình luận về “Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rônhj bằng 8m và điện tích bằng 160m2 a) tính chu vì mảnh vườn hình”

 1. Giải đáp:
   14(cây)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)Chiều dài mảnh vườn là:
           160:8=20(m)
  Chu vi mảnh vườn là:
             (20+8)x2=56(m)
  b)Số cây cần để trồng là:
              56:4=14(cây)
        Đáp số:  a)56m
                       b)14caay

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chiều dài mảnh vườn là: 160 : 8 = 20 (m)
  Chu vi mảnh vườn đó là: (8+20)x2 = 56(m)
  b) Số cây cần để trồng là: 56:4=14 (cây)
  Đáp số: a) 56m; b) 14 cây
  Xin 5*+ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới