Bạn mai có số kẹo trong khoảng từ 80 đến 110 viên khi bạn chia vào 8 đĩa hay 12 đĩa thì đều dư 5 viên kẹo hỏi bạn mai có b

Bạn mai có số kẹo trong khoảng từ 80 đến 110 viên khi bạn chia vào 8 đĩa hay 12 đĩa thì đều dư 5 viên kẹo hỏi bạn mai có bao nhiêu viên kẹo

1 bình luận về “Bạn mai có số kẹo trong khoảng từ 80 đến 110 viên khi bạn chia vào 8 đĩa hay 12 đĩa thì đều dư 5 viên kẹo hỏi bạn mai có b”

 1. Giải đáp:
   giải
  gọi số kẹo là x
  x:8;x:12 đều dư 5
  x-5$\vdots$(8;12)
  nên x∈BC(8;12)
  8=2³
  12=2².3
  BCNN(8;12)=2³.3=24
  BC(12;8)=B(24)={0;24;48;72;96;120;…}
  Vì x-5 nên x∈{5;29;53;77;101;125;…}
  Vì 80<x<110 nên x=101
  Vây bạn Mai có 101 viên kẹo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới