BCNN(45,60) là ? Giúp với chứ ko cần giải thích mà là đáp án nha

BCNN(45,60) là ?

Giúp với chứ ko cần giải thích mà là đáp án nha

2 bình luận về “BCNN(45,60) là ? Giúp với chứ ko cần giải thích mà là đáp án nha”

 1. Giải đáp: 180
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có: 45=3^2 .5
          60=2^2 .3.5
  $⇒BCNN(45;60)=2^2 .3^2 .5=180$
  Vậy, $BCNN(45;60)=180$
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới