Bình làm bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100 điểm .Trong ba bài kiểm tra đầu ,bạn lần lượt được 76,94,87 đ

Bình làm bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100 điểm .Trong ba bài kiểm tra đầu ,bạn lần lượt được 76,94,87 điểm .Hỏi để số điểm trung bình của 5 bài kiểm tra là 81 điểm

thì trong 2 bài kiểm tra còn lại,số điểm nhỏ nhất mà Bình phải đạt được trong 1 bài là bao nhiêu ?

2 bình luận về “Bình làm bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100 điểm .Trong ba bài kiểm tra đầu ,bạn lần lượt được 76,94,87 đ”

 1. Giải
  Tổng điểm của 5 bài là :
  81 . 5 = 405 (điểm) 
  Tổng điểm của 3 bài đầu là :
  76+94+87 = 257 (điểm) 
  Tổng điểm của 2 bài sau là :
  405 – 257 = 148 (điểm) 
  Mà 148 = 100+48
  Vậy số điểm nhỏ nhất cần đạt của 1 trong 2 bài kiểm tra sau là 48 điểm 
   

  Trả lời
 2. Tổng 5 bài kiểm tra là
      81.5 = 405 điểm
  Tổng tất cả bài kiểm tra là
       76 + 94 + 87= 257điểm
    Tổng 2 bài kiểm tra sau là
          405 – 257= 148 điểm 
  Cjo minht câu trả lời hay và 5 sao và tim 
  Pleas
  CHÚC BẠN HỌC GIỎI
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới