Câu 1 ạ,5/-7 = x/14 B, 7/x = 21/9

Câu 1 ạ,5/-7 = x/14

B, 7/x = 21/9 c, x+5/3 = 10/6 d,9/-12 = 3/x +5 e, x/5=20/xViết một bình luận

Câu hỏi mới