Câu 1 điền chữ số nào sau đây vào dấu *để số 32* chia hết cho 2 A.4 B.3 C.0 D.9

Câu 1 điền chữ số nào sau đây vào dấu *để số 32* chia hết cho 2

A.4 B.3 C.0 D.9

2 bình luận về “Câu 1 điền chữ số nào sau đây vào dấu *để số 32* chia hết cho 2 A.4 B.3 C.0 D.9”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Các số có số 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2
  Dựa vào câu trên ta chọn A,C
  Vì nếu *là 4 hoặc 0 thì đều chia hết cho 2

  Trả lời
 2. Ta có : Số chia hết cho 2 là những số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8
  => Chọn A. 4 và C.0
  Vậy chọn A và C
  @Christian
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới