Câu 2: tìm số nguyên x , biết a)(-24).×= -120

Câu 2: tìm số nguyên x , biết

a)(-24).×= -120

2 bình luận về “Câu 2: tìm số nguyên x , biết a)(-24).×= -120”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới