Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 7 m. Người ta chia mảnh vườn thành bốn khu gồm hai khu hìn

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 7 m. Người ta chia mảnh vườn thành bốn khu gồm hai khu hình vuông cạnh 3 m, hai khu hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 3 m và chừa lại phần lối đi (màu trắng).

a) Tính diện tích phần lối đi.

b) Người ta muốn lát gạch toàn bộ lối đi bằng những viên gạch hình vuông có cạnh bằng 50 cm. Tính số gạch cần dùng.

Câu 4: Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt.

a) Tính chu vi mảnh vườn?

b) Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn?

1 bình luận về “Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 7 m. Người ta chia mảnh vườn thành bốn khu gồm hai khu hìn”

 1. Giải đáp:
   ….
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 3
  Diện tích mảnh vườn đó là:
  9.7=63(m²)
  Diện tích hai khu(có hai hình vuông)đó là:
  (3.3).2=18(m²)
  Diện tích hai khu(có hai hình chữ nhật)đó là:
  (5.3).2=30(m²)
  a,Diện tích phần lối đi là:
  63-18-30=15(m²)
  b,Diện tích viên gạch là:
  50.50=2500(cm²)
  2500 cm²=0,25m²
  Số gạch cần dùng là:
  15:0,25=60 viên
  Vậy diện tích lối đi là 15m²
        số gạch cần dùng là 60 viên
  Câu 4
  Phần còn lại để trồng trọt  hình vuông có cạnh là:
  20 – 2 – 2 = 16 (m)
  a, Chu vi mảnh vườn là:
      4.16= 64(m)
  Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:     
  16. 16 = 256 (m²)
  Vậy chu vi mảnh vườn là 64m
        Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là 256m²  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới