Câu hỏi: Quãng đường từ nhà bạn Minh đến trường dài 2 km. Hàng ngày bạn Minh đi học với vận tốc 32/3 km /giờ. Thời gian bạ

Câu hỏi: Quãng đường từ nhà bạn Minh đến trường dài 2 km. Hàng ngày bạn Minh đi học với vận tốc 32/3 km /giờ. Thời gian bạn Minh đi từ nhà đến trường là?

1 bình luận về “Câu hỏi: Quãng đường từ nhà bạn Minh đến trường dài 2 km. Hàng ngày bạn Minh đi học với vận tốc 32/3 km /giờ. Thời gian bạ”

 1. Giải đáp:  3/16h=0,1875h
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian bạn Minh đi từ nhà đến trường là:
  t= s/v= 2/32/3=3/16h=0,1875h
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới