cho đoạn thẳng xy , một điểm A xy. Trên tia Ay lấy điểm B,C sao cho AB=5cm, AC=8cm a) Tính độ dài đoạn thẳng BC<

cho đoạn thẳng xy , một điểm A xy. Trên tia Ay lấy điểm B,C sao cho AB=5cm, AC=8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC

b) Trên tia đối By vẽ đoạn BM=2cm, so sánh 2 điểm AB và MCViết một bình luận

Câu hỏi mới