Cho I là trung điểm của đoạn thẳng ab, biết IA = 2cm Tính độ dài đoạn thẳng ab

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng ab, biết IA = 2cm

Tính độ dài đoạn thẳng ab

2 bình luận về “Cho I là trung điểm của đoạn thẳng ab, biết IA = 2cm Tính độ dài đoạn thẳng ab”

Viết một bình luận