Cho p và p+4 là các số nguyên tố <p+8> chứng tỏ p+8 là hợp số Giúp mk bài này với

Cho p và p+4 là các số nguyên tố <p+8> chứng tỏ p+8 là hợp số

Giúp mk bài này với

1 bình luận về “Cho p và p+4 là các số nguyên tố <p+8> chứng tỏ p+8 là hợp số Giúp mk bài này với”

  1. Giả sử p là 1 số nguyên tố >3, do p không chia hết cho 3 nên p có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2 nhưng do p +4 là số nguyên tố nên p không thể có dạng 3k + 2 vậy p có dạng 3k +1. Vậy p + 8 = 3k + 9 chia hết cho 3 nên nó là hợp số.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới